• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

Gegužės 21 dienos pavakarę Katyčiuose, Algimanto ir Vandos Valaičių sodyboje po žydinčia obels šaka buvo skaitoma poezija, dainuojami romansai. Tokio pobūdžio renginys sodyboje vyksta jau antri metai. Čia savo gimtosios kalbos žodžius sudėliotus į posmus, į dainą, jos melodiją skaito ir atlieka vietos gyventojai bei atvykę svečiai.

Sename sode, po balta obelų skara kaip pernai taip ir šiemet susirinko nemažas būrys klausytojų ir atlikėjų. Nuskambėjusi birbynės melodija, kurią atliko Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „ Lietuva“ buvęs orkestro vadovas, nusipelnęs liaudies artistas, maestro Kazys Budrys, tarsi atvėrė duris į slapčiausias širdies kerteles tiems kas rašo poeziją. Tad savo rašytą poezijos žodį it širdį šį vakarą klausytojams atidengė katytiškės: Diana Mickienė, Zina Olberkienė, garbaus amžiaus stubriškis Tomas Briedis, Katyčių pagrindinės mokyklos dešimtokė Evelina Mickutė ir sodybos šeimininkė Vanda Valaitienė. Įspūdingo ilgumo Bernardo Brazdžionio eilėraštį mintinai skaitė Žemaičių Naumiesčio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios parapijos klebonas Stanislovas Anužis. Visus susirinkusius į renginį sveikino naujai išrinktas Katyčių bendruomenės pirmininkas Giedrius Overlingas. Tarp skaitomų poezijos posmų sodelyje suskambo ir jaunimo dainos. Jas susirinkusiems dainavo Katyčių jaunimas: Rapolas Snitkus, Barbora Berneckytė, Gediminas Bendžius. Jaunimą pakeitė dainininkai iš Gorainių ir Aušbikavio. Jiems vadovavo ir bandonija pritarė maestro Kazys Budrys. Ansamblis atliko keletą jausmingų romansų.

Į sodą atslinkus vakaro vėsai, šeimininkas Algimantas uždegė gražiai sukrautą laužą. Laužo dūmas tarsi daina nuvinguriavo tarp sodo obelų kamienų ir pakilęs aukštyn lengva skraiste apgaubė sodą. Kaip ir kiekviename Katyčių renginyje šios seniūnijos šeimininkas seniūnas Jonas Lukošaitis nuoširdžiai dėkojo visiems už dalyvavimą renginyje sakydamas, kad ši sodyba tokiam renginiui labai tinka ir tikėdamas, kad sodybos šeimininkai Vanda ir Algimantas kitais metais obelų žydėjimo metu vėl leis katytiškiams susėsti po obels šaka, įteikė žydinčią obelaitę, o renginio vedėja Nijolė Stanelienė molinį dubenį iš kurio sodybos šeimininkas galėtų valgyti obuolių košę. Dovanų netrūko ir kitiems renginio dalyviams. Šilutės rajono tarybos narys Vidmantas Gečas pats negalėdamas dalyvauti renginyje perdavė, guldantiems į posmus gimtą žodį, užrašų knygeles su palinkėjimu visas gražias gimstančias mintis į jas surašyti ir paversti posmais. Na, o Tadas Girčius švedų labdaros organizacijos „Tikėjimas, meilė, viltis“ atstovas Lietuvoje visus atlikėjus pamaloninodovanėlėmis parvežtomis iš Švedijos. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro direktorė Marytė Matevičienė pasidžiaugė katytiškių gebėjimu burtis tokiems renginiams ir dėkojo sodybos šeimininkams už šio sumanymo palaikymą. Išsekus padėkos žodžiams, nulijus dovanų lietui ir vėl suskambus bandonijos melodijai aplink laužą pradėjo suktis renginio dalyvių ratelis, kuris nuvinguriavo prie vaišėmis nukrauto stalo. Čia kvepėjo ką tik iškeptais vofeliais, garuojančia karšta kafija ir kaimynų atsineštais pyragais. Sodybos šeimininkė Vanda suspėjo ir poeziją paskaityti ir čia pat kieme kafiją išvirti. Na, o Katyčių pagrindinės mokyklos moksleivės iš Stubrių - Sandra Sudeikytė ir Kristina Šliupaitė prikepė didžiulį kalną vofelių. Gale sodo kepamų vofelių kvapas kuteno ne vienam nosį. Tad šokio rateliui atvingiavus iki gardėsiais apkrauto stalo, daug ragintis niekas nesiruošė. Vaišės, šokiai ir garuojanti kafija visus sušildė. Niekas neskubėjo skirstytis - kalbėjosi, dainavo, apžiūrėjo sodybos šeimininkų surinktą etnografinę ekspoziciją, prie įvažiavimo į sodybą įkurdintą iš medžio išdrožtų „Velniukų miestelį“.

Kaip pernai, taip ir šiemet šioje išpuoselėtoje sodyboje po žydinčia obels šaka visiems kartu pavyko sukurti unikalią poezijos, dainos, muzikos, jausmo ir džiugesio dermę, kurioje kiekvienas atrado save.