• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

       Lapkričio 30 d. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre susirinkę tautosakos mylėtojai į pilką kasdienybės audinį, etnografės Nijolės Stanelienės paraginti, audė laikmečio spalvų išmargintą tautosakos giją. Šiais metais renginys „Pažinsi tautosaką- atrasi save“ buvo organizuojamas kiek kitaip. Mat, buvo kviečiamos Šilutės rajono bendruomenės dalyvauti konkurse „Vietos bendruomenės, geriausiai atskleidžiančios savo gyvenamosios vietovės etnines vertybes“. Į kvietimą atsiliepė 5 bendruomenės: Degučių „Rytdiena“, „Stubriai“, Gorainių, Katyčių ir Žemaičių Naumiesčio. Jų atstovai atvažiavo kartu su savo seniūnijų tautosakos pateikėjais ir perteikėjais.

       Sulaukta etnomuzikavimo, pasakojamosios bei dainojamosios tautosakos pateikėjų. Jie kartu su pasekėjais pakilę į sceną pasakojo, dainavo ir muzikavo. Tradiciniais piemenų pučiamaisiais instrumentais „Piemenėlių eitynes“ ir „Instrumentinį pokalbį su paukšteliais“ atliko liaudies muzikantas Kazys Budrys ir pasekėjas Vainuto gimnazijos 8 klasės moksleivis Andrius Puidokas. Pasakojamosios tautosakos pateikėja Teresė Lorančienė pasakojo apie išnykusį piliakalnį, o perteikėjos Žemaičių Naumiesčio gimnazijos moksleivės Guoda Majutė ir Deimante Šedytė pasakojo iš ponios Teresės girdėtus pasakojimus apie Venckų ir Vanagių piliakalnius. Moksleivėms pasiruošti padėjo Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytoja Vitalija Birbalienė ir kultūros centro etnografė Adma Baltutienė. Stubriškė, etninės kultūros tradicijų puoselėtoja, Marytė Stančaitienė vaizdžiai pasakojo susirinkusiems kaip jaunystėje prisivilijo jai patinkantį vaikiną. Na, o jos pasakojimų perteikėjos Katyčių pagindinės mokyklos moksleivės Auksė Jankauskaitė ir Guoda Vendelytė porino apie šulinį, kuriuo vanduo stebuklus darė. Mergaitėms pasiruošti padėjo mokytoja Virginija Gečaitė. Šilutės pirmosios gimnazijos dešimtokė Greta Šiaudvytytė šišioniškių tarme papasakojo „Kap nu laumiu apsiginti“ . Ją renginiui paruošė Mažosios Lietuvos tarmės puoselėtoja, pateikėja- mokytoja Vaida Galinskienė. Degučių folkloro kolektyvo „Pilutė“ jaunimas, dainavo Zitos Dulkienės padainuotą dainą „Aš įėjau į kamarą“. Pati pateikėja užtraukė jaunystėje dainuotą „Ano pusė Nemunele“. Ponia Zita ilgą laiką pati dalyvavusi šio folkloro kolektyvo veikloje džiaugėsi turinti kam perduoti savo kaime dainuotas dainas. Kolektyvo vadovė – Žemaičių krašto etnokultūros centro etnografė - Adma Baltutienė. Gausiausią būrį perteikėjų ir dainų pateikėją Zitą Pankauskaitę į renginį atsivežė katytiškiai. Mokytoja Virginija Gečaitė išraiškingam dainos „Turėja buobuli žila oželi  “ perteikimui subūrė net keturių kartų atlikėjus, kurie užpildė visą Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro sceną. Visų atlikėjų pasirodymai buvo nuoširdūs ir gražūs.

       Renginio pabaigoje Vainuto seniūnijos seniūnas Vitalijus Mockus ir Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro direktorė Marytė Matevičienė dėkojo renginio dalyviams už gražią šventę, įteikė padėkos raštus mokytojams puoselėjantiems tautosaką ir skatinantiems jaunimą pažinti ir išraiškingai ją perteikti. Padėkota ir bendruomenių atstovams, tautosakos pateikėjams už dalyvavimą renginyje, už savo seniūnijos etninių vertybių pažinimą ir siekį perduoti ateinančioms kartoms. Dalyvių rankose pražydo vainutiškės verslininkės Zofijos Budreckienės dovanotas gėlės, o veiduose šypsenos. Renginį stebėjusios Kultūros skyriaus specialistė Jurgita Skobienė ir Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorė Birutė Servienė pasidžiaugusios visų pasirodymais, išskyrė stubriškių pasakorių nuoširdumą, etnomuzikavimo unikalumą, katytiškių dainininkų išraiškingumą ir gausumą, šilutiškės Gretos ir naumiestiškės Guodos tekstų perteikimą šišioniškių bei žemaičių tarmėmis. Ir visgi, Katyčių seniūnijos bendruomenės pripažintos geriausiai ir išraiškingiausiai atskleidžiančios gyvenamosios vietos etnines vertybes. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras pagrindinį prizą nugalėtojams planuoja įteikti Šilutėje renginio „Atverkime dvasios turtų skrynią 2017“ metu.

Reikia pasidžiaugti, kad prieš 14 metų pradėta organizuoti šventė „Pažinsi tautosaką- atrasi save‘‘ ir joje pasėtas tautosakos pažinimo grūdas sėkmingai sudygęs, auga, bujoja ir randa vietos jaunimo širdyse.

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro etnografė Nijolė Stanelienė