• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

    

       Katyčių seniūnijos bendruomenė, puoselėdama anksčiau pradėtas miestelio šventės "Sugrįžimai " tradicijas, šalia jų, išvakarėse kuria naują -  Evangelikų liuteronų bažnyčioje atversdama seniūnijos Garbės piliečio knygą. Toje knygoje įrašomi žmonės, nusipelnę Katyčių kraštui. Šiais metais liepos 5 dieną į Garbės piliečio knygą  antru numeriu įrašytas buvęs XX – a. pradžios Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas Jonas Aušra, 1911 m. Katyčiuose įkūręs jaunimo draugiją " Vainikas". Įvertinusi šio žmogaus veiklą bei nuopelnus Mažosios Lietuvos kultūrai, ir Katyčių kraštui vietos bendruomenė pasitarusi su seniūnu Jonu Lukošaičiu nutarė suteikti Garbės piliečio vardą Jonui Aušrai. Į šias iškilmes suvažiavo jo giminės, kurie pasirašė Atminties knygoje. Po iškilmių susirinkusieji klausėsi Kauno santakos muzikinės grupės „Ainiai“ atliekamo koncerto.

      Jono Aušros pagerbimas ir „Ainių“ koncertas buvo įžanga į liepos 6 dieną vyksiančią Katyčių miestelio šventę “Sugrįžimai“.