• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

Liepos 6 dieną Vainute buvo giedama tautiška giesmė. Visi pirmiausia rinkosi į Šv. Mišias Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje. Po Mišių visi nešini 20 metrų vėliava, su kareivių palyda eisenoje keliavo prie paminklo skirto savanoriamas. Ten brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono karių saliutas šūviais iš haubicos džiugino susirinkusius. O laikrodžiui mušant 21.00 val. visi kartu kaip viena didelė šeima užgiedojo tautišką giesmę kartu su Vainuto folkloro ansambliu „Vainuta” (vad. J. Majienė). Folkloristų vedini, muzikai skambant visi sukosi rateliuose, vaišinosi gira ir ilgai šnekučiavosi, namo neskubėdami.