• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos


I KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

 

II KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

 

III KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

 Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

 Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomeni

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30d.  duomenis

 

METINĖ

Aiškinamasis raštas pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Informacija pagal segmentus pagal valstybės funkcijas už 2017 m.

Kitos pajamos

Pažyma dėl finansavimo sumų

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017 m. 01 - 09 mėn.)