• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

Š. m. vasario 9 dieną, visuose Lietuvos kaimuose, miestuose ir miesteliuose vyko užgavėnių šurmulys. Vainuto miestelis taip pat kėlė didelį triukšmą žydų turguje. Eisenoje nuo Vainuto gimnazijos žygiavo vestuvininkų pulkas, persirengėliai nešini storiausia virve, priekyje arklio pakinkytas vežimaitis vežė muzikantus. Visiems sugužėjus į turgų prasidėjo prekyba. Turguje buvo įrengtos prekyvietės, kuriose prekiavo Vainuto bendruomenių ir seniūnaitijų persirengėliai. Buvo prekiaujama kiaušiniais, miltais, vilna, arbatžolėmis, lašiniais ir net silke. Veikė grožio salonas, kirpykla, persivalgiusius gydė daktarai. Aplinkui po turgų pasklidę sukinėjosi čigonai. Turguje buvo pardavinėjama ožkelė, o gaspadinės vaišino tradiciniais užgavėnių patiekalais. Turgaus tvarką prižiūrėjo žandarai. Žydų turgaus pirmininkas, vedantysis žydelis, reklamavo vykstančias akcijas, ragino pirkti ir vaišintis.

Žandarai turguje turėjo labai daug darbo, buvo pagautas ir viešai teisiamas kontrabandininkas, vyko daug vagysčių ir nesąžiningų mainų. Didžiausia turgaus vagystė tai čigonų pagrobta nuotaka, kurią jaunikis su visa vestuvių palyda sunkiai ir brangiai išpirko.

Seniūnui V. Mockui, Vainuto gimnazijos direktoriui A. Jonikui ir Vainuto bendruomenės pirmininkei L. Barakauskienei teko svarbi užduotis, stebėti turguje persirengėlius ir išviso būrio atrinkti 10 gražiausių kaukių, kurios vėliau buvo apdovanotos laikračio „Šilutės naujienos” steigtais prizais.

O po gražiausių kaukių apdovanojimo vykstant šokiams ir dainoms ratelio viduryje prasidėjo kivirčas tarp lašininio ir kanapinio, o norint nuspręsti kuris yra stipresnis buvo skelbiama jų kova. Kanapiniui nugalėjus, jis visiems garsiai paskelbė pavasario dekretą, kuriame morė buvo pasmerkta miriop.

Sudeginus morę vieni persirengėliai dar šoko, kiti mainėsi daiktais ar vaišinosi blynais, o pradėjus stipriam lietui lyti su dainom ir šokiais išsiskirstė.

Teksto autorė: etnografė – vadybininkė Audrė Bagdonaitė