• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

       Lapkričio pabaigoje Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras dūzgia kaip bičių avilys. Šiemet jau 12-ti metai kaip organizuojamas tradiciniu tapęs folkloro renginys „Pažinsi tautosaką - atrasi save“. Šio renginio pradininkai ir sumanytojai čia gyvenę ir dirbę liaudies meno mylėtojai Aurimas ir a.a. Jolita Mykolaičiai. Jų pradėtus darbus toliau tęsia šiandienos vietos kultūrininkai. Šiemet kultūros darbuotojai į renginį pakvietė jaunųjų pasakorių, dainininkų ir šokėjų net iš 5 regionų: Suvalkijos, Dzūkijos, Aukštaitijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos.

       Apie 70 renginio dalyvių pasipuošę savo regionų rūbais dalinosi su visais susirinkusiais savo krašto dvasios turtais, pristatydami savo programėles tarmiškai. Anot renginio vedėjos Vaidos Galinskienės, vis mažiau lieka gyvųjų, prisimenančių senąją liaudies kūrybą, todėl svarbu ją surinkti, užrašyti, saugoti ir mokytis vieniems iš kitų. Renginio dalyviai buvo ne iš kelmo spirti – porino visokiausius pasakojimus, šoko, dainavo ir visokiausias išdaigas krėtė. Buvo smagu ir dalyviams ir žiūrovams.

       Po nuotaikingų pasirodymų visi dalyviai buvo apdovanoti rėmėjų – Šilutės rajono savivaldybės, Vainuto seniūnijos, Bikavėnų kaimo bendruomenės, Petro Daukšos dovanotais prizais bei Zosės Budreckienės gėlėmis.