• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

       Birželio 14 d. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras kartu su Stubrių bendruomene, Katyčių pagrindine mokykla ir seniūnija organizavo renginį „Vilties angelas“, skirtą tremties 75- mečiui paminėti. Renginys vyko Stubrių bendruomenės namų kieme. Į renginį buvo pakviesti Katyčių seniūnijoje gyvenantys tremtiniai: Paliutė - Agnė Šišniauskienė, Onutė Tamašauskaitė –Savickienė, Kazimieras Eidėnas, Salomėja Tamašauskaitė – Valainienė, Pranutė Savickienė, Kostė Stonienė, Steponas Dragūnas ir Natalija Keršulienė. Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis už tremtinius. Jas bendruomenės namų kieme laikė Pagėgių Romos katalikų bažnyčios klebonas Vytautas Gedvainis. Tremtinių atminties laiškus skaitė Stubrių kaimo jaunimas. Jaunimas papuošė renginio vietą Vilties angelais, kuriuos pagamino Katyčių pagrindinės mokyklos bendruomenė kartu su mokytoja Brigita Vitkauskiene. Į skaudžius to meto įvykius istoriko akimis pažvelgė mokytojas - istorikas Algimantas Valaitis. Savo dainomis ir giesmėmis renginį papuošė Šilutės kultūros ir pramogų centro mišrus vokalinis ansamblis „ Mingė“( vad. Regina Jokubaitytė) bei Degučių folkloro kolektyvas „ Pilutė“ (vad. Adma Baltutienė).

       Katyčių bibliotekininkė Marina Lodusova susirinkusius informavo, kad yra paruošusi virtualią parodą apie Katyčių seniūnijos tremtinius ir kvietė aplankyti ją internetinėje erdvėje. Renginio aikštelėje vietos atrasta ir iš tremties parvežtai Onutės Tamašauskaitės –Savickienės kraičio skryniai, siuvinėtiems darbeliams, Natalijos Keršulienės dukros Irutės atvežtiems lagaminams. Visi šie eksponatai po renginio padovanoti Katyčių pagrindinės mokyklos muziejui. Katyčių seniūnas Jonas Luošaitis susirinkusiems į renginį tremtiniams padovanojo po gražų šaliką su užrašu Lietuva. Po renginio Stubrių kaimo bendruomenės pirmininkė Elytė Stirbienė visus pakvietė pasivaišinti kava ir saldumynais.