• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

 

   Lapkričio 26 d. Katyčiai šventė ypatingą šventę. Šią vėjuotą ir lietingą dieną žmonės rinkosi į Švč. Mergelės Marijos globos koplyčios kiemą kur turėjo būti šventinama naujai pastatyta varpinė. Didelis būrys Katyčių seniūnijos Romos katalikų tikinčiųjų ir svečių laukė atvykstančio Jo akselencijos Telšių parapijos vyskupo Jono Borutos. Iš gausiai susirinkusios žmonių minios išsiskyrė Katyčių pagrindinės mokyklos moksleiviai. Pasipuošusių tautiniais rūbais moksleivių rankose plazdėjo vėliavos, žaliavo eglišakių girliandos.

   Pasitiktas nuoširdžia Žemaičių Naumiesčio parapijos tikinčiųjų giesme Jo akselencija vyskupas Jonas Boruta pašventino varpinę. Varpą kviesiantį katytiškius maldai, džiaugsmui, susitelkimui ir gedului pažadino buvęs Žemaičių Naumiesčio parapijos klebonas Zenonas Degutis.

   Po Šv. Mišių, kurias koplyčioje laikė Jo akselencija vyskupas, žmonės ir svečiai rinkosi į seniūnijos salę. Ten vyko adventinė popietė.

Į salę atneštas adventinis vainikas bylojo apie ant slenksčio stovintį adventą. Nors adventas prasidėjo tik rytojaus dieną, tačiau salėje tvyrojo adventinė nuotaika. Katyčių pagrindinės mokyklos moksleiviai, jaunimo organizacija „ Loftas“ ir jų mokytojai dovanojo susirinkusiems gražų poetinį žodį, giesmę, dainą ir žmogišką šilumą. Šviesos spindulį į šventę įpynė sportinių šokių kolektyvo “ Kubana“ šokėjų pora – Simona Rupainytė ir Vilius Grikšas. Uždainavus katytiškei studentei Agnei Glemžaitei žiūrovų ir renginio dalyvių sielos pakilo iki pat dangaus. Renginio pabaigai skambėjo Klaipėdos visuomeninės organizacijos „ Vakaro Žaros“ moterų ansamblio atliekamos dainos. Jų atliekama programa tai Katyčių seniūno, varpinės statybos iniciatoriaus Jono Lukošaičio dovana visiems prisidėjusiems prie varpinės statybos darbų. Viso renginio metu multimedijos ekrane viena kitą keitė vietos bibliotekininkės Marijos Lodusovos paruoštos skaidrės su varpinės statybos darbais ir vykstančiomis varpinės šventinimo akimirkomis. Šią žvarbią besibaigiančio rudens popietę žmonės skirstėsi varpo dūžių pakylėti, gerumu sušildyti.