• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

     Vasario 15 d. Katyčių seniūnijos gyventojus į sambūrį  "Kartu su Lietuva" miestelio aikštėje  Lietuvos valstybės atkūrimo 101 -osioms metinėms paminėti sukvietė skambantys varpai. Aikštėje liepsnojo laužas, skambėjo Tautinė giesmė, patriotinės dainos. Prie iškilmingos šventės gausiai prisijungė Katyčių pagrindinės mokyklos bendruomenė su svečiais iš Portugalijos, Turkijos, Latvijos ir Lenkijos. Šalia Nepriklausomybės akto kopijos šiemet lauko instaliacijoje atidengta Mažosios Lietuvos Tilžės akto kopija. Seniūno Jono Lukošaičio iniciatyva buvo įsigyta Mažosios Lietuvos regiono vėliava, kuri sambūrio metu įsiliejo į aikštėje besiplaikstančių vėliavų gretas. Vėliau 

       Gruodžio 28 dieną Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre vyko padėkos vakaras meno saviveiklos kolektyvams. Vakarą organizavo centro direktorė Marytė Matevičienė. Direktorė dėkojo už nuoširdų darbą saviveiklininkams, jų vadovams, linkėjo kūrybingų ir sėkmingų ateinančių metų  bei įteikė atminimo dovanas.

 

                                  

 

 

 

       Sausio 13 dieną Bikavėnų kaimo gyventojai po Šv. Mišių rinkosi į Senųjų kaimo tradicijų kultūros centrą minėti Laisvės gynėjų dienos. Renginio metu pagerbtos Sausio 13-osios aukos, uždegtos žuvusiesiems atminties žvakelės, dalintasi skaudžių to meto įvykių prisiminimais, koncertavo Bikavėnų vokalinis moterų ansamblis "Žolyna".    

 

                                                                            

                                                                                                           

 

                                  

 

                                 

 

                                   

 

                                                                                                                       

 

       Sausio 11 d. Katyčiuose buvo minima Laisvės gynėjų diena. Iš pat ryto įstaigų ir gyvenamųjų namų languose degė atminties žvakelės. Pavakarę žmonės rinkosi į seniūnijos salę, kur prisiminę skaudžius Sausio -13 -osios įvykius, žiūrėjo Usėnų etnografinio dramos kolektyvo spektaklį "Mano širdies marios", pastatytą pagal Hermano Zudermano "Lietuviškas apysakas"(kolektyvo vadovė spektaklio režisierė - Jūratė Daugalienė). Vėliau miestelio aikštėje liepsnojo atminties laužai, plaikstėsi vėliavos, skambėjo patriotinės dainos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventiniu ramybės ir susikaupimo laikotarpiu gruodžio 12 d. Vainuto seniūnijos salėje vyko popietė „Kelias į laisvę”, skirta Sąjūdžio ir tremtinių sąjungos 30- mečiams paminėti. Vainutiškiai ir šventės svečiai buvo sutikti daina ir gražiomis laisvės šauksmo eilėmis. Visus susirinkusius artėjančių švenčių proga sveikino Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, o parapijos klebonas Vidmantas Šidlauskas pasidalino mintimis ir prisiminimais apie Sąjūdžio ir tremties laikus.

Laisvos Lietuvos idėja vienijo lietuvius pasipriešinimo ir laisvės kovų sąjūdžiams per visą Lietuvos istoriją. Paskutinį pasipriešinimo laikotarpį vainikavo Sąjūdis, pasiekęs tikslą – Lietuvos nepriklausomybę. Tai nuo 1988 metų vasaros kilęs galingas judėjimas, suvienijęs daugumą Lietuvos piliečių. Apie tai susirinkusiems svečiams pasakojo, savo prisiminimais dalinosi Šilutės rajono Sąjūdžio aktyvistas Saulius Sadonis. Susirinkusiems jis pasakojo apie Vydūną, bei rodė Šilutės rajono sąjūdiečių nuotraukas, kurios yra saugomos muziejuje.

Apie laisvę, jos siekimą, artimo netektį ir nuolatinę baimę būti atskirtam nuo savo šeimos, nuo savo mylimų namų geriausiai žino tie kurie apie laisvę savu laiku galėjo tik svajoti. Mūsų skaudi istorija liudija apie skausmą, kurį patyrė tremčių karta, šiandien tai palikimas ir minint politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 30 – mečio metines, savo skaudžiais prisiminimais dalinosi ir vainutiškiai kuriems teko ši skaudi patirtis. Apie savo veiklą pasakojo ir Šilutės tremtinių sąjungos atstovės.

Po gražių ir prasmingų kalbų, skaudžių tačiau apie mūsų istorija liudijančių prisiminimų visus sveikino ir dovanojo gėles Vainuto seniūnijos seniūnas Vitalijus Mockus ir Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro direktorė Marytė Matevičienė. O kol visi vaišinosi ir toliau dalinosi savo prisiminimais, susirinkusiems svečiams koncertavo Šilalės kultūros centro moterų kvartetas „Aitra” (vad. L. Petkuvienė). Viso renginio metu ir po jo svečiai galėjo susipažinti su Šilutės muziejaus parengta paroda pavadinimu „Šilutės sąjūdžio metraštis” skirta sąjūdžio 30- mečiui paminėti.