• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

          

       Gegužės 11 dienos pavakarę Katyčių vietos gyventojai susitiko su poezijos žygio per Lietuvą 2018 dalyviais - aktoriais Baliu Ivanausku ir Artūru Dubaka. Pradėję savo Kelionę Klaipėdoje, aplankę Saugas, Šilutę, jie pėsčiomis atkeliavo į Mažosios Lietuvos paribio miestelį - Katyčius. Aktoriai buvo paruošę pagal Romualdą Granauską poezijos pavasario prologo literatūrinę – muzikinę inprovizaciją, kurią parodė žiūrovams. Aktorių atvykimas į Katyčius pakoregavo jau trečius metus Senųjų kaimo tradicijų klultūros centro organizuojamą pavasario poezijos skaitymų „Po žydinčia obels šakla atidengsiu tau žodį it širdį...“scenarijų. Renginys vyko seniūnijos salėje. Šį kartą apseita be vietos literatų skaitymų. Renginio metu netrūko gerų emocijų, nuoširdumo. Kaip kasmet į šį renginį jaunatviškų spalvų savo dainomis įnešė Katyčių pagrindinės mokyklos jaunimo organizacijos KJ „Loftas “ jaunuoliai. Likę nakvynei aktoriai po pasirodymo toliau bendravo su Katyčių jaunimu, bendruomene. Kitą dieną Balys, Artūtas ir juos lydintis Edvinas tęsė savo žygį toliau. Jų laukė sekanti poezijos pavasario stotelė Pagėgiuose.

 

 

 

 

       Balandžio 27 d. Katyčių Evangelikų liuteronų bažnyčioje suorganizuotas vakaras „Laisvės vardan“, skirtas paminėti Lietuvos Sąjūdžio 30- mečiui. Renginio metu Evangelikų liuteronų bažnyčios klebonas Valdas Miliauskas ir Žemaičių Naumiesčio katalikų parapijos klebonas Stanislovas Anužis kartu su visais susirinkusiais meldėsi už laisvą Lietuvą, dalinosi mintimis apie sąjūdžio tikslus, siekius, apie sudėtingą mūsų tautos kelią į laisvę. Vakaro svečias, buvęs žurnalistas, Šilutės sąjūdžio grupės narys Stasys Mėlinauskas pasakojo apie mūsų rajono žmonių dalyvavimą mitinguose, susirinkimuose, jų iniciatyvas ir drasą siekti užsibėžtų tikslų. Svečias prisiminimuose žavėjosi tuo, kad gyvenviečių žmonės niekieno neraginti patys būrėsi į grupeles ir aktyviai dalyvavo to meto įvykiuose. Aktyvumu pasižymėjo ir katytiškiai. Vakaro metu jie buvo prisiminti ir pagerbti. Renginį savo dainomis papuošė Šilutės kultūros ir pramogų centro mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“, vadovaujamas Reginos Jokubaitytės.