• 1

  Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

 • 2

  Renginių akimirkos

 • 3

  Renginių akimirkos

 • 4

  Renginių akimirkos

 • 5

  Renginių akimirkos

       Balandžio 27 d. Katyčių Evangelikų liuteronų bažnyčioje suorganizuotas vakaras „Laisvės vardan“, skirtas paminėti Lietuvos Sąjūdžio 30- mečiui. Renginio metu Evangelikų liuteronų bažnyčios klebonas Valdas Miliauskas ir Žemaičių Naumiesčio katalikų parapijos klebonas Stanislovas Anužis kartu su visais susirinkusiais meldėsi už laisvą Lietuvą, dalinosi mintimis apie sąjūdžio tikslus, siekius, apie sudėtingą mūsų tautos kelią į laisvę. Vakaro svečias, buvęs žurnalistas, Šilutės sąjūdžio grupės narys Stasys Mėlinauskas pasakojo apie mūsų rajono žmonių dalyvavimą mitinguose, susirinkimuose, jų iniciatyvas ir drasą siekti užsibėžtų tikslų. Svečias prisiminimuose žavėjosi tuo, kad gyvenviečių žmonės niekieno neraginti patys būrėsi į grupeles ir aktyviai dalyvavo to meto įvykiuose. Aktyvumu pasižymėjo ir katytiškiai. Vakaro metu jie buvo prisiminti ir pagerbti. Renginį savo dainomis papuošė Šilutės kultūros ir pramogų centro mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“, vadovaujamas Reginos Jokubaitytės.

 

 

 

       Pirmąjį sekmadienį po Velykų švenčiamas Atvelykis, kitaip dar vadinamas Mažosiomis Velykėlėmis. Šią dieną šeimininkės vėl dažydavo kiaušinius ( neretai visus, kuriuos per tą savaitę vištos sudėjo). Vaikams vėl džiaugsmas – margučių ridenimas.

       Ši graži tradicija tęsiama ir šiandien. Tad Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras balandžio 6 d. Vainuto seniūnijos salėje organizavo Mažųjų Velykėlių šventę. Vainuto gimnazijos moksleiviai kartu su mokytoja Danguole Joneliene šventei paruošė nuotaikingą ir spalvingą meninę programėlę, iš Klaipėdos atvykę „Linksmojo lagamino“ aktoriai linksmai ir išradingai leido laiką su vaikais. Visą popietę salėje karaliavo džiugi nuotaika, liejosi geros emocijos.

 

 

 

 

 

 

        Kartu su gamtos atbudimu į mūsų duris pasibeldžia graži krikščioniška šventė – Velykos. Šios šventės simbolis – margutis. Jis džiugina ir mažą ir didelį.

       Didįjį penktadienį Senųjų kaimo tradicijų kultūros ir Šilutės socialinių paslaugų centrų darbuotojos Vainuto seniūnijos salėje suorganizavo margučių marginimo vašku edukacinį užsiėmimą. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centrui svarbu saugoti ir tęsti senąsias mūsų tautos tradicijas bei perduoti jaunajai kartai. Tad šio edukacinio užsiėmimo metu buvo prisimintas vienas iš senųjų Velykinių margučių marginimo būdų – marginimas vašku.

Prie seniūnijos salėje, edukacijai paruoštų stalų, pirmiausia velykaičių marginimui sėdo Vainuto gimnazijos aštuntokai ir juos į užsiėmimą atlydėjusi gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Barakauskienė. Dalyvius su margučių marginimo ypatumais, naudojant bičių vašką, supažindino Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro darbuotoja Jolanta Majienė, savo ilgamete patirtimi šioje srityje dalinosi ir savo gebėjimus rodė bibliotekininkė Genė Gofmanienė. Seniūnas Vitalijus Mockus, palinkėjęs susirinkusiems linksmos, jau už durų stovinčios šventės, panoro įsitikinti ar žino moksleiviai nuo ko kilęs žodis Velykos.

       Iš brūkšnelių, taškelių, lašelių ant kiaušinio gimstantys raštai Šv. Velykų stalo puošmeną – margutį, padarė ypatingu ir išskirtiniu. Nešini gera nuotaika ir pačių margintais velykaičiais, moksleiviai darbo vietą užleido kitiems. Ir toliau nenutrūkstamai vyko darbas. Moterys margindamos bandė išgauti kelių spalvų raštus, dalinosi įspūdžiais, negailėjo viena kitai pamokymų, patarimų.

       Be jokios abejonės, patys gražiausi ir labiausiai verti dėmesio yra pačių rankomis sušildyti ir vašku numarginti margučiai.