2021  m.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

I KETVERTIS

2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

II KETVIRTIS

2021 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys


2020 m. 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

I KETVERTIS
 

2019 m. 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

I KETVIRIS
 
II KETVERTIS
 

2018 m. 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

I KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

 

II KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

 

III KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Metinė finansinė ataskaita

2018 metų aiškinamasis raštas

Atsargų likučių žiniaraštis 2018 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis


2017 m. 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

I KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

 

II KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

 

III KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomeni

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30d.  duomenis

 

METINĖ

Aiškinamasis raštas pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Informacija pagal segmentus pagal valstybės funkcijas už 2017 m.

Kitos pajamos

Pažyma dėl finansavimo sumų

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017 m. 01 - 09 mėn.)


2016 m. 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

I KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

 

II KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

 

III KETVERTIS

Aiškinamasis raštas pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų atskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

 

METINĖ

Aiškinamasis raštas pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis