Š.m. balandžio 16 d. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre vyko tradiciniai Kalvarijos kalnų giedojimai. Tradicinis giesmių vakaras vyksta kiekvienais metais prieš Šv. Velykas didįjį antradienį. Kaimo giedoriai ir gyventojai gieda „Kalvarijos kalnus”, įvairias gavėnios giesmes ir tuo pačiu pagerbia Bikavėnų kaimo mirusiuosius.