Spalio 26 dieną bikavėniškiai rinkosi į Senųjų kaimo tradicijų kultūros centrą, kur vyko tradicinė rudens popietė „Rudens simfonija”. Pirmiausia visi susirinkę dalyvavo visuotiniame bendruomenės susirinkime. Bendruomenės pirmininkė Marytė Matevičienė skaičiavo per metus nudirbtus darbus, bei kūrė ateinančių metų planus. Šventėje sudalyvavęs Vainuto seniūnas Vitalijus Mockus kartu su bendruomene aptarė svarbiausius žmonėms rūpimus klausimus: kapinių tvarkymo, kaimo apšvietimo, vis dar laukiamų ir jau planuojamų šaligatvių ateitį, pranešė ir gerų ir nemalonių žinių. Tačiau priėjus vieningos nuomonės visi klausimai buvo aptarti ir kompromisai kiekvienam surasti. Parapijos klebonas Vidmantas Šidlauskas niekada į renginį neatvyksta tuščiomis, šį kartą bendruomenei įteikęs angelo skulptūrėlę, linkėjo vienybės ir gerovės. Kiekvienais metais šventės metu padėkojama bendruomenės nariams kurie negaili nei savo laiko nei jėgų, dalyvauja visuose renginiuose ir prisideda savo pagalba, šiais metais padėkota Rimai Gečienei ir Almai Vaičikauskienei, moterys liko maloniai nustebusios.

Naujas programas savo bendruomenei pristatė ir du Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro kuruojami kolektyvai, svajingus kūrinius bendruomenei atliko vokalinis moterų ansamblis „Žolyna” (vad. Gražina Dirgėlienė), o smagiems šokiams pakvietė liaudiškos muzikos kapela „Lolytėlė” (vad. Kazys Budrys). Renginio vedėja kultūrinės veiklos vadybininkė Audrė Šalkauskienė susirinkusiems surengė linksmas staliukų varžytuves, kiekvienas staliukas turėjo tikslą - rinkti rudens simbolius moliūgus, o juos surinkti galėjo tik tinkamai atlikę visas vedėjos paruoštas užduotis. Varžytuvių metų prisiminus vietovardžių ir Žemaitijos metus, susirinkusiems teko „pasukti galvas” ir prisiminti įdomiausių Lietuvos kaimų pavadinimus, „liežuvį laužyti” teko skaitant eilėrasčius žemaičių kalba. Daug smagių ir linksmų užduočių atlikus, paskelbus nugalėtojus visi kasdienius rūpesčius pamiršo ir kaimynų apsuptį, gražios muzikos skambesį iki kol sutemo visi pasibūti norėjo ir linksma popietę namo niekas neskubėjo.

kultūrinės veiklos vadybininkė

Audrė Šalkauskienė